Tiếng Anh cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.

000Chương trình Anh ngữ dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi nhằm tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

[shortcode_carousel title=’English’ column=’1′]
[/shortcode_carousel]