Phương pháp giáo dục

Trường Mầm Non Ngôi Sao kết hợp hài hòa tinh tế chương trình giáo dục mầm non do bộ GD – ĐT qui định và nhiều chương trình bổ trợ ưu việt khác….
Hướng bé phát triển toàn diện với mục tiêu:
A. Cảm xúc – xã hội: Trẻ phát huy tính tự lập, tự giải quyết các vấn đề và tạo sự tự tin.
B. Thể chất: Trẻ có thể chất mạnh, nhanh nhẹn hoạt bát trong các hoạt động.
C. Tư duy: Trẻ có tư duy đa chiều, nhận biết và tìm hiểu về thế giới xung quanh.
D. Giao tiếp – ngôn ngữ: Trẻ được phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc ,viết và phát triển vốn từ để tự tin trong giao tiếp.
E. Sáng tạo: Trẻ được rèn luyện và phát triển những khả năng đặc biệt thông qua các môn âm nhạc, hội họa…..
F. Nhân ái: Nuôi dưỡng và phát triển lòng nhân ái trong mỗi trẻ ngày hôm nay sẽ tạo nên một xã hội nhân ái mai sau.

The key point writing paper services to remember is that your essay must read nicely.